Shirt BS100LP61
Shirt BS100LP61 Shirt BS100LP61

Shirt BS100LP61

Product code: BS100LP61

$40.00
Quantity :

In Stock

  • Product info
  • Comment
  • Color: Pink
  • Size available: S - M - L - LL
SIZE S M L LL
Vòng Cổ 37 39 41 43
Ngang Vai 46 48 50 52
Vòng Ngực 104 112 120 124
Vòng Bụng 100 108 116 120
Vòng Lai 102 110 118 122
Dài Áo 77 79 80 81
Dài Mansec 23 24 25 26
Dài tay từ giữa cổ sau 80 82 84 86
Vị trí túi A 6.5 6.5 7 7
Vị trí túi B 19 19 20 20

Related Products